List Pegawai

NIP : 19710812 200604 1 021
Nama : JOYO
TTL : -
Pendidikan : SMA
Jabatan : Operator Sandi dan Telekomunikasi
Riwayat Jabatan : -
NIP : 19790824 200501 2 013
Nama : SRI HANDAYANI, SP, MT
TTL : Mojokerto,24-08-1979
Pendidikan : S2
Jabatan : Operator Sandi dan Telekomunikasi
Riwayat Jabatan : -
NIP : 19720914 199603 2 002
Nama : LENI SEPTERIANA, S.E
TTL : MAGETAN/14 SEPTEMBER 1972
Pendidikan : S1
Jabatan : Sandiman Ahli Muda
Riwayat Jabatan :
NIP : 199107072020121002
Nama : PONDRA SETIAWAN, S.T
TTL : gresik, 07-07-1991
Pendidikan : s1
Jabatan : Sandiman Ahli Muda
Riwayat Jabatan :