List Pegawai

NIP : 19700502 199803 2 005
Nama : SITI NOOR'AINY, SH, MM
TTL : -
Pendidikan : S2
Jabatan : Statistitisi Ahli Muda
Riwayat Jabatan : -
NIP : 19760225 200701 1 006
Nama : AKHMAD ROFIQ
TTL : -
Pendidikan : SMA
Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program
Riwayat Jabatan : -
NIP : 199505032020122003
Nama : AYU NIKEN MAYTA SARI, S.Si
TTL : Pasuruan, 3-5-1995
Pendidikan : s1
Jabatan : Statistitisi Ahli Muda
Riwayat Jabatan :
NIP : 199606252020121002
Nama : DIPA PRAKOSO, A.Md
TTL : banyuwangi 25-6-1996
Pendidikan :
Jabatan : PELAKSANA/TERAMPIL - STATISTISI
Riwayat Jabatan :
NIP : 199806112020122003
Nama : LINA IZZAH MAZIDAH, A.Md
TTL : jombang,11-6-1998
Pendidikan :
Jabatan : PELAKSANA/TERAMPIL - STATISTISI
Riwayat Jabatan :
NIP : 19979172020121003
Nama : SHOLEHUDIN FADLY, A.Md.Stat
TTL : mojokerto, 17-9-1997
Pendidikan :
Jabatan : PELAKSANA/TERAMPIL - STATISTISI
Riwayat Jabatan :