List Pegawai

NIP : 19810606 200801 1 008
Nama : ZAKKY NILEM SANJIFA, S.Kom, MT
TTL : -
Pendidikan : S2
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
Riwayat Jabatan : -
NIP : 199202102020121003
Nama : AGUNG TARMUDI, S.ST
TTL : Sukoharjo,10-2-1992
Pendidikan : S1
Jabatan : AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER
Riwayat Jabatan :
NIP : 199301042020121004
Nama : ARRY HARMAWAN, S.Kom
TTL : batu, 4-1-1993
Pendidikan : S1
Jabatan : Ahli Pertama Pranata Komputer
Riwayat Jabatan :